Archive for the ‘Dược Thảo’ Category

Dược Thảo – Diệp Hạ Châu


DIỆP HẠ CHÂU

Diep Ha Chau

Tên Việt Nam:

Cây chó đẻ, cỏ chó đẻ.

Tên Hán Việt khác:

Trân châ thảo, Nhật khai dạ bế, Diệp hậu châu (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).

Tên khoa học:

Phyllanthus urinaria L.

Tiếp tục đọc